Sportkanjers: Voetballen met ADHD

“Doe mij maar ’n elftal met ADHD-spelertjes”

TILBURG – Een heel elftal vol met jongens met ADHD? “Die blijven gaan!”, zegt Ton Jenner, vander van het AZ-talent Julian en eigenaar van de Voetbalacademie.

Samen met ‘ADHD-moeder’ Desireé Dijkstra begint hij na de zomer in Tilburg aan een project om dit type jongeren gericht te trainen. “Zodat ze normaal in een elftal kunnen functioneren, net als Barry van Galen of Edgar Davids.” Dijkstra is de pleitbezorgster en organisator van het project dat ze samen met Willem II gaat uitvoeren. Haar eigen vader heeft nog bij de club gespeeld, haar zoon heeft ADHD en ze is gek van voetbal. “Maar je ziet zo vaak dat het met die jongens bij een club helemaal fout gaat. Ze gaan door het lint, kunnen hun energie niet kwijt en de trainer weet niet hoe hij met ze om moet gaan.”

Jenner weet dat wel. “Je moet én de trainer én de voetballers opvoeden. Als je jongeren met ADHD gericht traint, met goede opdrachten en positief beloont, dan zijn het heel waardevolle spelers in een elftal. Ik en mijn trainersstaf leren ze controle te krijgen en we trainen op techniek. We maken ze tot betere, completere voetballers. Dat geeft meer vertrouwen en daardoor kunnen ze ook beter functioneren in een elftal.”

Inmiddels zijn er twee proeven afgesloten in Maassluis en Hoenderlo. Beide met veel succes. De Hoenderlo-groep jongeren heeft dertig weken getraind. Jenner: “Tuig van de richel, aldus de gemeenschap. Na die dertig weken waren alle vooroordelen verdwenen.”

Dijkstra heeft een comité van aanbeveling, met daarin Co Adriaanse. Ze kent hem nog persoonlijk uit diens Willem II-tijd, als getogen Tilburgse komt ze nog vaak in de stad. Vandaar de link met de Tilburgse eredivisieclub. “Willem II stelt zijn terrein beschikbaar en wil de naam verbinden aan het project”, verklaart de initiatiefneemster, die zelf alle administratie voor haar rekening neemt. “Aanmelden doen de mensen ook bij mij. Ook scholen kunnen leerlingen aanmelden.”
Jenner verzorgt de trainingen. “We beginnen met een cursus van dertien weken voor voetballertjes vanaf 7 jaar. Per blok van een uur kunnen we er zestien hebben. Die gaan in groepjes van acht aan de slag met twee trainers.” De voetballers krijgen overigens niet alleen voetballes. “Ook een cursus sociale vaardigheden, dieetadvies en ze krijgen huiswerk mee”, legt Jenner uit. “Na de cursus hebben ze hun agressie leren omzetten in positieve energie.”

De feiten
In een cursus van vijftien weken krijgen hyperactieve kinderen een scholing die hen tot betere sporters maakt. De cursus begint direct na de zomervakantie; opgeven kan nu bij Desireé Dijkstra op 06-28210711 of Stadsmolen112, 3146 CW in Maassluis. Kosten van de training bedragen 350 euro, maar die worden bij een indicatie vergoed via bijvoorbeeld een PGB. Doelgroep: kinderen tussen 7 en 17 jaar die willen sporten of dat al doen.

Bron: Brabants Dagblad


Dinsdag 17 april 2007

Een belangrijke dag voor de Voetbalacademie

Onder het mom van een “vette vis” die vandaag gevangen kon worden werd Ton Jenner directeur van de Voetbalacademie naar het terrein van voetbalclub Excelsior Maassluis gelokt. Wat Ton echter niet wist was dat het project Voetbalkanjers & Co vandaag geëvalueerd zou worden en dat hij daarvoor in het zonnetje gezet zou worden. Verbazing en hilariteit alom toen Ton bij binnenkomst in de bestuurskamer van Excelsior Maassluis Robin en Dennis twee deelnemers aan het project aan tafel zag zitten. We schoven gezellig aan en na een informeel woord van onze voorzitter Dick de Niet namen beide jongens namens het hele Voetbalkanjer team het woord. Al snel bleek dat het Voetbalkanjer team met veel plezier had deelgenomen aan de trainingen van Ton en zijn trainersstaf. Het team had namelijk geld in gezameld voor een cadeautje. Namens het hele team kreeg Ton van Robin en Dennis een vulpen met inscriptie en een oorkonde van dank aangeboden. Het cadeautje voor Corne die er helaas niet bij kon zijn werd ook door Ton in ontvangst genomen.

Desiree Dijkstra organisator van Voetbalkanjers & Co nam het woord en vertelde dat zij het een eer vond om namens de organisatie KANJERS IN DE SPORT het diploma sportkanjertrainer niveau 3 aan Ton Jenner te mogen uitreiken.
Dit is een officieel diploma dat aansluit op de : kwalificatiestructuur sport zoals ontwikkeld op verzoek van VWS in 2003. Door NOC*NSF en de sportbonden worden de sporttrainers opleidingen vormgegeven volgens de richtlijnen van de beroepscompetentieprofielen sport. Kanjers in de sport geeft diploma’s uit op 3 niveaus variërend van assistent sportkanjertrainer tot en met sportkanjertrainer 3. Bij elk niveau horen algemene en kanjerkerntaken. Dit diploma sluit aan bij het HBO sport en bewegen kanjercoördinatoren in de sportvereniging, coördinatoren sportbuurtwerk en de trainersopleiding op licentieniveau 3 van alle sportbonden.

Ton Jenner mag zich nu de eerste directeur van een voetbalschool die gecertificeerd is volgens de Kanjers in de sport methode dit geeft aan dat hij uitstekend in staat is om probleem gedrag te herkennen en er op de juiste mannier op anticipeert. Daarnaast heeft Ton een helder kijk op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Ton die totaal niet verwachtte dat hij vandaag op deze mannier in het zonnetje zou worden gezet reageerde op beide cadeaus zichtbaar geëmotioneerd.

De zelfde avond bij DVC kreeg Corne in aanwezigheid van Hans de fotograaf en de complete trainersstaf zijn cadeautje uitgereikt en werd de diploma uitreiking eerder op de dag nog eens dunnetjes overgedaan.


Maassluis 17 april 2007,

Beste Trainers,
Toen ik deze week de map over het project Voetbalkanjers & Co compleet moest maken om dat het bij de sportwethouder in Maassluis besproken moet worden kwam ik een uitdraai tegen van ons allereerste e-mail contact. Het bewuste e-mailtje begon met “Geachte heer Jenner” daarna kwam een heel epistel over een voetbalproject voor kinderen met ADHD PDD-NOSS en aanverwante gedragsstoornissen en de vraag of de Voetbalacademie Delft het aandurfde om deze kinderen een aantal weken te gaan begeleiden. Omdat ik inmiddels al een hele waslijst had van voetbalscholen die de sprong niet wilde wagen verwachte ik zeker geen positieve reactie. Verbazing en hilariteit alom toen ik een bijzonder positieve e-mail van de heer Jenner retour kreeg de afspraak voor een gesprek werd snel gemaakt. Aan dat gesprek heb ik een bijzondere positieve herinnering. Niet alleen de warme ontvangst sprak mij aan het was vooral de mannier waarop men over deze doelgroep kinderen vertelde. Het gaf mij het idee dat het commerciële aspect eigenlijk niet van belang was, het welzijn van deze kinderen stond duidelijk voorop. Voetbal als middel om deze kinderen sociaal emotioneel beter te laten functioneren.

Op 2 januari 2007 was het zover het project “ Voetbalkanjers & Co” ging met Foppe de Haan en veel media aandacht feestelijk van start 12 weken lang zou deze doelgroep de aandacht krijgen die ze verdiende. Het verloop van het project was overweldigend de kinderen staken door de stevige trainingen steeds beter in hun vel de speciale aandacht op voetbalgebied deed hun voetballend en sociaal emotioneel goed. Nu 16 weken later kunnen we concluderen dat het project meer dan geslaagd is althans zo geven de kinderen dit aan in een tweetal orthopedagogische rapporten. Het succes van het project is volledig op het conto van de Voetbalacademie Delft bij te schrijven. Ik ben van mening dat hun trainingsmethode gecombineerd met KNVB perfect is. Maar het grootste succes zijn Ton Jenner en zijn trainersstaf die niet alleen op voetbalgebied maar ook didactisch goed zijn onderlegd. Als er in Nederland 100.000 trainers van het formaat Ton Jenner, Corne Sloos, Coen v.d. Hoeven of Don Vermeer rond liepen dan waren er in het jeugdvoetbal en de maatschappij niet zulke grote problemen.

Voor jou geld dat je gewoon een natuurtalent bent zonder dat je het zelf weet. Gaande weg het project ben je geobserveerd door orthopedagogen en door Kanjers in de Sport met als resultaat dat jij je vanaf vandaag Kanjertrainer niveau 3 ( het hoogst haalbare) mag noemen. Het bijbehorende certificaat zegt dat je meer dan uitstelend het gedrag van kinderen weet te herkennen en er op de juiste mannier op anticipeert. Daarnaast heb je een specialisatie ADHD en aanverwant gedrag. Je bent nu de eerste directeur van een voetbalschool die gecertificeerd is voor de omgang met kinderen die “anders” zijn. Het zou mooi zijn als de complete trainersstaf straks de cursus Kanjers in de sport volgt en de hele staf gecertificeerd kan worden en daarmee zou jouw voetbalschool de eerste Voetbalkanjerschool in Nederland worden.

Ton ik zeg het nog een keer niet alleen de Methode maakt de Voetbalacademie tot een succes dat doen jij en je trainersstaf jullie bezitten namelijk het talent om de methode maar ook het sociaal emotionele aspect te onderwijzen.

Met vriendelijke sportieve groet,

Desiree Dijkstra van Doremalen.


Woensdag 3 januari 2007

Kinderen met ADHD en andere aanverwante gedragsstoornissen vallen met teamsporten zoals voetbal vaak buiten de boot. De andere teamleden en de coaches hebben vaak moeite met hun onaangepaste gedrag. Bondscoach Foppe de Haan van Jong Oranje opende op 2 januari 2007 in Maassluis een pilotproject.

Met dit project wordt er aandacht gevraagd voor de problematiek die er momenteel is voor (team)sporters met ADHD. Stichting Meer dan Voetbal ondersteunt het project.

Initiatiefneemster Desiree Dijkstra, zelf moeder van een jonge voetballer met ADHD, is erg blij dat het project van de grond is gekomen. “Het is geweldig dat Foppe de Haan naar Maassluis is gekomen, een enorme stimulans voor de kinderen! Kinderen met ADHD en andere gedragsstoornissen vallen vaak buiten de boot bij teamsporten. Zowel de groep als de trainer heeft vaak moeite met hun gedrag om te gaan. Deze kinderen verliezen zo hun plezier in de sport en kunnen hun mogelijke talenten niet ontwikkelen.”

Ze vervolgt: “Ze hoppen vaak van de ene sport naar de andere en aan hun gedrag verandert vaak niets, dat is zonde! Met een juiste pedagogische aanpak kan het anders. Maar dan moeten de trainers en clubs daarin wel geholpen worden. Dit project moet daaraan gaan bijdragen.”

Voetbalkanjers & Co
De aftrap van het project ‘Voetbalkanjers & Co’ vond plaats bij Excelsior Maassluis. Na de opening door Foppe de Haan en de burgemeester van Maassluis, volgde een training voor 15 jongens met ADHD. Stichting Meer dan Voetbal ondersteunt het ADHD-project. “Wij streven naar een maatschappij waarin niemand buitenspel staat. Vandaar dat wij dit project graag ondersteunen”, aldus Edu Jansing, directeur van de stichting.

Klik hier voor een reportage van RTL4 over dit project.


Foppe de Haan trapt uniek project af: “Voetbalkanjers & Co” met medewerking van de Voetbalacademie.

Alle kinderen die willen voetballen moeten dat kunnen doen bij hun eigen club. Ook kinderen met ADHD. Het gebeurt te vaak dat kinderen met gedragsstoornissen langs de lijn staan, ondanks hun talent. Foppe de Haan, bondscoach van Jong Oranje, trapt daarom op 2 januari bij Excelsior Maassluis een uniek project af: Voetbalkanjers en Co. Kinderen met een gedragsstoornis gaan samen met hun teamgenoten in training zodat ze elkaar beter gaan begrijpen en beter op elkaar ingespeeld raken. Voetbaltechnieken komen daarbij natuurlijk uitgebreid aan de orde. Is het project succesvol, dan kunnen zulke trainingen ook bij andere voetbalclubs worden gegeven.

Je kunt over een kind met ADHD veel zeggen, maar niet dat het geen inzet en toewijding toont in zijn sport. In tegendeel. ADHD’ers slaan er dikwijls in door. Dat fanatisme kost uiteindelijk veel jonge voetballers de kop, want medespelers en trainers bij de amateurclubs hebben grote moeite met zulk gedrag. Doodzonde, vindt Desiree Dijkstra-van Doremalen, moeder van een 14-jarige junior bij Excelsior met een vorm van ADHD. “De kans dat deze kinderen ontsporen is groter dan bij andere kinderen. Het is juist daarom zo goed dat ze energie steken in hun sport. Maar trainers en teamgenoten moeten leren omgaan met hun gedrag en ADHD’ers op hun beurt moeten leren hoe ze rekening kunnen houden met een team.

Robin (de zoon van Desiree, red) heeft geluk gehad met een goede trainer. Maar veel kinderen hebben die mazzel niet. Kinderen met ADHD zijn overactief in álles wat ze doen. Ze snappen niet dat je goed kan voetballen zónder te winnen. Als ze voetballen, willen ze per se winnen. Die tomeloze inzet eisen ze ook van hun teamgenoten. Die voelen zich vaak overvleugeld door het kind met ADHD.” Desiree legde via haar goede kennis Co Adriaanse contact met de Voetbalacademie in Delft. De eigenaren en trainers Chris Kronshorst en Ton Jenner hebben veel ervaring met ernstige gedragsstoornissen bij jonge sporters.

De lijntjes met Excelsior Maassluis waren uiteraard kort. Toen Desiree Dijkstra met het idee kwam om het ook voor kinderen met gedragsproblemen mogelijk te maken in clubverband te voetballen, hoefde het (jeugd-)bestuur van de vereniging er niet lang over na te denken. Sterker nog, de club formeerde direct een groep van vrijwilligers die bekend staan om hun kennis en ervaring met het organiseren van bijzondere evenementen. Want een bijzonder project is het. De vereniging weet dat bij de KNVB reeds is geëxperimenteerd met landelijke trainingskampen voor jeugd met gedragsproblematiek. Tot een lokale aanpak is het echter nog niet eerder gekomen. Daarom stelt Excelsior Maassluis graag haar sportcomplex en haar expertise ter beschikking aan dit unieke voetbalproject, zodat alle kinderen die willen voetballen bij de vereniging terecht kunnen. Daarbij kreeg Desiree subsidie van de gemeente Maassluis en ging ze op zoek naar sponsoren. Deze vond ze in grote getale.

De Stichting Meer Dan Voetbal, Eneco Infra, Woningstichting Maasdelta Maassluis, Quick Voetbalschoenen, Kelme sportkelding, Poelier van der Ende Maasdijk en Bistro het Maatje Maassluis en Trefzeker Maasdijk hebben spontaan hun steun aan Voetbalkanjers en Co toegezegd. . Zowel de ADHD’ers als de doorsnee kids zullen tijdens Voetbalkanjers en Co leren water bij de wijn te doen. ‘Wederzijds begrip’ zijn de toverwoorden. Voor kinderen zonder problemen kan het geen kwaad dat ze leren omgaan met kinderen van een ander pluimage. Die komen ze tenslotte ook buiten het voetbalveld tegen. ADHD’ers leren om te gaan met hun impulsen, fanatisme en hun neiging altijd de discussie aan te gaan en een grote mond te geven. Voor hen is het een kwestie van wel anders wíllen, maar vaak niet anders kúnnen.

Desiree: “Ik denk dat, omdat ze zo graag willen voetballen, de motivatie om naar hun eigen gedrag te kijken extra groot is. In de training kunnen ze oefenen met een andere houding en wie weet profiteren zij daar ook buiten het voetbalveld van.” Is de pilot van in totaal twaalf sessies een succes en is er subsidie, dan wordt deze speciale training in de wellicht vaker gegeven bij de amateurs van Maassluis. Maar ook andere voetbalverenigingen en sportclubs kunnen ermee aan de slag. Het concept is bruikbaar bij alle teamsporten, dus ook bij basketbal, hockey en korfbal. Deze aanpak kan een einde maken aan het ‘sporthoppen’ van kinderen met ADHD én aan een hoop misère, want welk kind vindt het nou leuk om steeds maar weggestuurd te worden bij zijn sportclub?

Reacties gesloten