Algemeen geldende afspraken

Goede trainingen geven kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt.

De trainingen gaan altijd door, behalve in het geval van zeer slechte weersomstandigheden. Voor verdere informatie kan men regelmatig de website raadplegen.

 1. Start training
  We verzoeken je elke training 15 minuten van te voren aanwezig te zijn en je even te melden bij de administratie. Je mag pas het veld op als de les begint en wij verzoeken ouders broertjes of zusjes niet het veld te betreden om een balletje te trappen.
 2. Verplichte kleding
  Er wordt altijd getraind in voetbalkleding op kunstgras-  of voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht.
 3. Afmelden
  In geval van ziekte of een blessure moet je dit melden binnen 48 uur  voor aanvang van de training, alleen via mail: info@voetbalacademie.nl. Wij bieden alleen binnen de lopende cursus een inhaalmogelijkheid. Een training gemist door feestjes, workshops en andere vooraf geplande activiteiten kan niet worden ingehaald.
 4. Omdat de cursus uit 24 weken bestaat zijn wij genoodzaakt de volgende regels voor de trainingen aan te passen.
  • Bij 8 weken afname dienen de trainingen binnen 12 weken te worden gevolgd.
  • Bij 12 weken afname dienen de trainingen binnen 16 weken te worden gevolgd.
  • Bij 16 weken afname dienen de trainingen binnen 20 weken te worden gevolgd.

  Er kan altijd een training op vrijdag of zondag worden ingehaald.

 5. Betaling
  Het cursusgeld moet worden overgemaakt op: Rabobank IBAN: NL51RABO013.08.23.716 tnv Ton Jenner’s  Voetbalacademie (Onder vermelding van naam en trainingsdag en tijd). De betaling dient minimaal een week voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Er kan geen restitutie van cursusgeld voor een gemiste les plaatsvinden. In hoge uitzonderingen kan restitutie van een volledig of deels gemiste cursus plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ernstige blessures of persoonlijke omstandigheden. De beoordeling hiertoe ligt geheel bij De Voetbalacademie.
  Bij een proefles dient u altijd € 20,00 te betalen, de cursist is hierdoor ook altijd verzekerd bij eventuele ongevallen.
 6. Fotografie
  Het kan zijn dat De Voetbalacademie foto’s of film maakt van spelers en trainers voor promotiedoeleinden zowel online als offline. Als uw kind traint bij De Voetbalacademie geeft u automatisch toestemming hiervoor.U kunt altijd een foto van uw kind van deze website laten verwijderen.Het is ouders en anderen die een training bijwonen altijd toegestaan om te fotograferen of te filmen en dit materiaal via sociale netwerken te verspreiden. Hou er wel rekening mee dat je behalve je eigen kind ook andere kinderen kunt registreren en dat niet iedereen foto’s van zijn kind online wilt hebben.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Reacties gesloten