Examen Train de trainer Jeugdvoetbalstad Apeldoorn

Op maandag 16 februari 2015 was het zover, maar liefst 23 cursisten die deelgenomen hadden aan de cursus Train de trainer in het kader van Jeugd Voetbalstad Apeldoorn, deden hun examen. Ton Jenner en de Voetbalacademie waren verantwoordelijk voor het onderdeel: Techniek.

6x Jeugdvoetbalstad Apeldoorn

IMG_1618Voor de zesde keer was Ton Jenner gevraagd om een uitgebreide cursus Train de Trainer te verzorgen voor de Jeugdvoetbalstad Apeldoorn. Het gebrek aan kennis over echte voetbaltechniek bij trainers is nijpend en zolang er trainers rondlopen die dit niet begrijpen en stug volhouden dat voetbal niks anders is dan een teamsport waarin alles draait om positiespel en het overspelen van de bal, zullen veel clubs het moeten doen met een ondermaats niveau van hun pupillen en junioren.

Toename ledental Train de trainer-clubs

De KNVB ziet dankzij Jeugdvoetbalstad Apeldoorn belangrijke verschillen ontstaan in de regionale clubs. De clubs die trainers hebben met de erkenning van de KNVB, die de gehele Train de Trainer-cursus hebben doorlopen, zien een duidelijke toename van het ledental. De tendens is meer techniek, meer individualiteit en een hogere kwaliteit van de trainers. De clubs die deze gang van zaken naast zich neerleggen, ervaren een afname van het aantal leden.

Erkenning KNVB

Alle drieëntwintig cursisten zijn uiteindelijk ruimschoots geslaagd voor het examen en beloond met een certificaat dat erkend is door NOC-NSF en de KNVB: ‘Meer dan Voetbal‘. De voetbalclubs uit Apeldoorn en omgeving hebben er hierdoor een groot aantal geweldig gemotiveerde en technisch vaardige trainers bijgekregen. Mede een verdienste van Ton Jenner, iets waar we als Voetbalacademie natuurlijk zeer trots op zijn.

Quick Steps Den Haag

De Train de trainer-cursus is inmiddels ook in de regio Haaglanden bekender aan het worden. Ton Jenner en de Voetbalacademie verzorgen nu voor voetbalclub Quick Steps  deze training op maat. Dit tot grote tevredenheid van het clubbestuur en de trainers.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten